Öppet hus – öka allmänhetens intresse

Kanske är det så att just er flygklubb av någon anledning vill öka allmänhetens intresse för er verksamhet. Om så är fallet är ett riktigt bra alternativ att anordna en “öppet hus”-dag, där vem som helst får besöka er och ta del av vad ni vanligtvis pysslar med samt några festliga upptåg. Informera – men håll…

Nitroflyg som hobby

Nitroflyg är ett hobby för avancerade piloter. Nitrogas är ett annat namn för nitrometan – en gas som är ett känt bränsle inom racing – framför allt när det gäller dragracing. Gasen ger en explosiv hastighetsökning för bilen under en kort tidsperiod. Så är inte fallet med flygplan. Nitrometan gör att flygupplevelsen blir betydligt mer…

Starta en flygklubb

Som läsare av denna artikeln är det förhållandevis troligt att du har ett flygintresse. Något som tyvärr också är förhållandevis troligt är att du inte har speciellt många i din omgivning som delar ditt intresse. Kanske ditt samhälle inte har någon klubb som håller på med flygning, eller i alla fall inte din typ av…

Flyga utan flygplan

Människans önskan att flyga likt fågeln har tagit sig olika former genom åren. I historien finns en hel del entusiaster som byggt vingar och sedan provat flygförmågan hos dessa. Som regel gick det inte så bra. Först när de lätta skärmarna kom kunde man kasta sig utför ett stup eller en bergstopp. Skärmflygning Skärmflygning som…

Segelflygplanet

Segelflyg är en form av flygplan som inte har någon motor utan drivs helt och hållet med hjälp av naturens krafter. Segelflygets historia sträcker sig så långt tillbaka som till 1850-talet, närmare bestämt år 1852, då engelsmannen Sir George Cayley gjorde en flygning med en flygplansliknande farkost som saknade motor. En farkost som kan liknas…

Börja med segelflyg

Segelflyg ger en ännu större känsla av frihet än att flyga ett vanligt flygplan. Efter att ha blivit uppbogserat i luften av ett motordrivet plan glider segelflyget fram genom luften. Genom termik, vilket är den uppåtgående vind som bildas när solen värmer upp en markyta kan segelflyget kan stiga och flyga vidare. För den som…

Flygplanshistoria

Ända sedan tidernas begynnelse har människan drömt om att likt fåglarna kunna flyga i luften. Dock är det inte förrän under de senaste drygt 100 åren som detta blivit verklighet. Första gången som det finns belägg för flygförsök och även ritningar på flygfarkoster är i det islamiska Spanien i slutet på 800-talet då vetenskapsmannen Ibn…