Flygplanshistoria

Ända sedan tidernas begynnelse har människan drömt om att likt fåglarna kunna flyga i luften. Dock är det inte förrän under de senaste drygt 100 åren som detta blivit verklighet.Första gången som det finns belägg för flygförsök och även ritningar på flygfarkoster är i det islamiska Spanien i slutet på 800-talet då vetenskapsmannen Ibn Firnas gav sig på att försöka flyga. Ungefär 600 år senare i Italien gjorde Leonardo da Vinci detsamma genom att göra ritningar och skisser på olika flygfarkoster. Dock gjorde han inga försök att förverkliga sina konstruktioner utan de stannade på ritbordet.FlygDet var först i slutet av 1800-talet som man i Tyskland till slut lyckades komma upp i luften och då med hjälp av något som kan liknas vid dagens segelflygplan. En av de stora pionjärerna på området var Otto Lilienthal som tillsammans med sin bror Gustav konstruerade en rad olika glidflygplan.Några som var mycket intresserade av Lilienthals framfart var de amerikanska bröderna Orville och Wilbur Wright vilka år 1903 lyckades genomföra den första flygningen med ett flygplan som drevs av en motor och två propellrar.Efter det gick utvecklingen snabbt och det började konstrueras flygplan som flög allt längre sträckor. Redan sex år efter att bröderna Wright lyckats komma upp i luften flög fransmannen Louis Blériot över Engelska kanalen i juli 1909.Första världskriget bidrog till att flygplanen utvecklades ytterligare och kunde under krigsåren nå hastigheter på upp emot 200 km i timmen. Det första reguljärflyget mellan London och Paris invigdes år 1919.Andra världskriget bidrog ytterligare till att utveckla flygplanstekniken med hjälp av jetmotorer och i oktober 1947 sprängdes också ljudvallen.Efter krigsslutet utvecklades också passagerarflygen allt mer med modeller som till exempel Boeing 707 och kanske framför allt Boeing 747, som var världens största passagerarflygplan mellan åren 1970 och 2005 innan platsen övertogs av Airbus A380.