Nitroflyg som hobby

Nitroflyg är ett hobby för avancerade piloter. Nitrogas är ett annat namn för nitrometan – en gas som är ett känt bränsle inom racing – framför allt när det gäller dragracing. Gasen ger en explosiv hastighetsökning för bilen under en kort tidsperiod. Så är inte fallet med flygplan. Nitrometan gör att flygupplevelsen blir betydligt mer realistisk. Ditt modellflygplan känns mer autentisk, mer som ett riktigt klassisk propellerflygplan.

modellflygplan replikaMer buller men en längre upplevelse

Nackdelen med nitrometan är att det låter enormt mycket, vilket kan leda till en del klagomål. Se till att välja ett flygfält som inte ligger alltför centralt. Det må vara coolt med reaktiva ljud, men alla andra håller kanske inte med. En viktig fördel med nitroflyg är att flygtiden är betydligt längre än när du flyger med elektriska radiostyrda modeller. Du kan flyga i timmar eller tills ditt flygplan kraschar.

Stort utbud

Det finns flera modeller av nitroflyg att välja mellan. Ett gediget utbud av nitroflyg finns att hitta på sajten Raidentech. Förutom ett tjugotal olika flygplantyper kan du även köpa pilotfigurerna i åtta olika modeller som du sedan kan låta flyga i dina flygplan.