Segelflygplanet

Segelflyg är en form av flygplan som inte har någon motor utan drivs helt och hållet med hjälp av naturens krafter.Segelflygets historia sträcker sig så långt tillbaka som till 1850-talet, närmare bestämt år 1852, då engelsmannen Sir George Cayley gjorde en flygning med en flygplansliknande farkost som saknade motor.SegelflygplanEn farkost som kan liknas vid segelflyg är hängglidare som utvecklades av de tyska bröderna Otto och Gustav Lillienthal, vilka anses som något av pionjärer inom det som kallas för segelflygning. Utifrån brödernas Lillienthals konstruktioner byggde sedan bröderna Wright sina första glidflygplan.Glidflygplanen fortsatte att utvecklas i 1910-talets Tyskland och då på berget Wasserkuppe i Hessen i mellersta Tyskland. Bland eldsjälarna fanns Bertholt Fischer och Hans Gutermuth under vilkas ledning både glidflygplan och hängglidare byggdes. Utvecklingen gick snabbt och 1913 hade man konstruerat en farkost som flög hela 834 m under en tidsrymd av en minut och 52 sekunder.Efter att Tyskland förlorat första världskriget förbjöds i princip all tillverkning av flygplan förutom just glidflygplan. År 1920 samlades återigen gildflygplansentusiaster på Wasserkuppe och ganska snart utvecklades glidflygplanen till det som vi idag känner som segelflyg, mycket tack vare att man upptäckte att man kunde ta hjälp av vindar på olika sätt för att stanna en längre tid uppe i luften.Generellt sätt brukar man tala om tre olika typer av segelflygning, nämligen hang, termikflygning samt våg. Hang innebär att man flyger på uppåtgående luftströmmar, vilket ställer höga krav på navigation och att man hela tiden håller sig där rätt luftströmmar finns. Är man skicklig kan man hålla sig i luften mycket länge vid hangflygning. Rekordet är imponerande 57 timmar.Termikflygning är den typ av glidflygning som är allra vanligast i Sverige. I termikflygning olika luftblåsor som skapas av att marken värms upp av solens strålar. Genom att lägga sig runt blåsans centrum är det sedan möjligt att med hjälp av kraftiga svängar röra sig uppåt i luften. Även vid termikflygning kan man vara uppe i luften länge. Att flyga sträckor på över 500 km är inte ovanligt.Våg handlar om att utnyttja dels lävågor, dels stående vågor för att ta sig upp i luften. Dock går detta inte att göra var som helst utan endast på speciella platser, bland annat i Vågå i Norge samt i Ottsjö i Sverige där Nordsjöns vindar skapar lävågor. En annan plats där just lävågor skapas är i Sierra Nevada i Kalifornien i USA. Där kan man med hjälp av vindarna från Stilla Havet nå höjder på upp till 13 000 m.