Flyga utan flygplan

Människans önskan att flyga likt fågeln har tagit sig olika former genom åren. I historien finns en hel del entusiaster som byggt vingar och sedan provat flygförmågan hos dessa. Som regel gick det inte så bra. Först när de lätta skärmarna kom kunde man kasta sig utför ett stup eller en bergstopp.SkärmflygningSkärmflygning som på engelska…